Биография Страница 3 of 4

съставена от портрети и студии, посветени на големи писатели предимно от страните на Скандинавския север. От 2002 г. е съсобственик и управител на издателство „Хемус Груп” ЕООД.

Особено важна част от дейността на Вера Ганчева като литературен историк и критик, като университетски преподавател е редовното организиране на научни конференции, семинари и срещи с международно участие. Сред тези форуми заслужава да се споменат „Викингите – мореплаватели, откриватели, създатели“ /2000/, „Кнут Хамсун – творец на три века“ /2001/, „Датската литература в България – един век очарование“ /2001/, „Снори Стурлусон и корените на нордската книжовност“ /2002/, „Непознатият Андерсен“ /2005/, „ХVIII век в Северна Европа“ /2007/ и др. Сборниците с материалите от тях оказват съществено въздействие върху развитието на специалност „Скандинавистика“, единствена в системата на висшето образование у нас, а и за подготовката на цяло поколение преподаватели и специалисти в нейната област. Освен в тези конференции Вера Ганчева е участник и в подобни форуми в други страни /Швеция, Дания, Норвегия, Финландия, Русия, Германия, Литва, Италия .../, нейни текстове са излизали на шведски, английски, руски. Една от темите, които тя е разработвала за представяне пред българска и чуждестранна аудитория е тази за взаимодействието между културите и по-специално – между българската и скандинавската от края на ХIХ век до наши дни. Тази тема е централна в цикъла лекции, който Вера Ганчева изнася в университета в Упсала през м. октомври 2003 г., а най-важните й аспекти са отразени и в нейните текстове в том V на изданието на БАН от 2003 г. „Преводна рецепция на европейските литератури в България“. Вера Ганчева я засяга, макар частично, и в книгата си „Швеция, страната и хората“ /2001/, представена не само у нас, а и в Швеция, където беше коментирана и в периодичния печат /в. „Дагенс нюхетер“, в. „Експресен“ и др./

Вера Ганчева е изнасяла лекции също в университета в Бон, на научни и писателски форуми в Стокхолм, Копенхаген, Орхус, Оденсе, Лайпциг, Маастрихт, Лугано, Пекин, Сеул, Лисабон, Пърт, Осло, Берген, Хелзинки, Турку, Рейкявик, Прага, както и във висши учебни заведения у нас. Продължава да сътрудничи на научни издания тук и в чужбина. През 2002 г. – след тримесечна специализация в Стокхолм, финансирана от Кралската академия на науките, Вера Ганчева завършва своя труд за личността и делото на шведския учен, мислител и писател Емануел Сведенборг, представен от нея като хабилитационен за получаване на званието „професор“ през 2007 г. и издаден като книга през есента на 2012 г.

Заслужава да се отбележат и публичните лекции, изнасяни от Вера Ганчева в различни години, особено през първото десетилетие на ХХI век, по покана на научно-образователни и културни институции с цел да запознава и по-широки кръгове на заинтересовани слушатели с явления от областта на литературата и изкуството в страните на Скандинавския север. Такива са например: „Литературата на Швеция – неразривна част от европейската“ /Югозападен университет „Неофит Рилски“, 2005 г./, „Жените-творци