ВАСА Лалева ГАНЧЕВА

ВАСА Лалева ГАНЧЕВА (1946-2011) е българска публицистка и преводачка, телевизионна водеща и режисьорка с изяви и в киноизкуството. Родена е в София, където завършва Първа английска гимназия, а след заминаването на баща й (през 1964 г.) за Скандинавия като български посланик там, изучава история и теория на театъра и киното в Стокхолм. След завръщането си в София през 70-те години на миналия век, Васа Ганчева започва творческия си път като телевизионен режисьор в БНТ, където сътрудничи при създаването и поддържането на знакови предавания от рода на „Панорама” и „Всяка неделя”, изявява се като постановчик и сценарист на редица музикално-развлекателни програми, а в „Журнал ЛИК” допринася за разностранно информиране на българската публика относно личности и тенденции в нашата и световната култура. Авторка и водеща е на широко популярни телевизионни предавания като „С вас е Васа” по ББТ и „Вкусът на живота” по БНТ. По свои сценарии създава и филмите „Откъслеци” /за поета Любомир Левчев/, „Мафията”, „Залог за Анжела”, асистира на Методи Андонов в създаването на кинотворбата му „Няма нищо по-хубаво от лошото време”, снима се и като актриса в произведения на кинотворците Пламен Масларов и Иван Добчев…

Със своите статии в рубриката „Телевизионни мистерии”, открита и поддържана дълги години във в. „Труд”, Васа Ганчева не само каза нова дума в сферата на телевизионната критика и публицистика, но и поведе борба срещу безвкусицата и халтурите, в защита на универсалните художествени ценности. Тази своя позиция тя продължи и в публикациите си в други масмедии като седмичника „Уикенд”, в многобройните си радио- и телевизионни участия. Важни събития в българската култура са нейните преводи на пиеси и книги от английски и шведски, които продължават да се преиздават и да се поставят на сцените на театри в цялата страна. През 1998 г. получава българо-шведската награда „Артур Лундквист” за постиженията си в областта на художествения превод и за активен принос в поддържането на културните контакти между България и Швеция.

През 2013 г. приятели и почитатели на Васа Ганчева учредиха фондация на нейното име, която присъжда ежегодни награди на млади творци в сферата на телевизионната критика и публицистика, на културната журналистика и на художествения превод от скандинавски езици.

За повече информация вж. www.vassagancheva.org и foundation.vassagancheva.org.