НАДЕЖДА Александрова ГАНЧЕВА

НАДЕЖДА (Надя) Александрова ГАНЧЕВА (1915-1984) е българска журналистка и общественичка, членка на БЗНС от 1944 г. Зам. гл. редактор на в. «Народен женски глас» (1945-1950), редактор във в. «Отечествен фронт» (1951-1957), зам. гл. редактор на сп. «Жената днес» (1957-1965), гл. редактор на сп. «Лада» (1970-1984). Председателка на Федерацията по художественна гимнастика (1960-1968), членка на УС на СБЖ (1976-1984). Авторка на материали в периодичния печат главно по въпросите на културата и естетическото възпитание, по проблемите на жените у нас и по света, но също на пътеписи, на интервюта с видни фигури от международния живот, на брошури и биографични очерци – «Сергей Румянцев», «Александра Колонтай»... Съпруга на Лалю Ганчев, майка на Вера и Васа Ганчеви.